Vrienden van de Molenberg

Home

Dit is de website van de Stichting Vrienden van de Molenberg. De stichting wil u door middel van deze website informeren over haar doelstelling, activiteiten en mogelijkheden.

Doelstelling
De zorg voor en het welzijn van de ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling. Niet alle zaken welke het leefklimaat rondom de oudere verbeteren of instandhouden worden vanuit overheidsgelden vergoed. De stichting heeft het doel deze instandhouding of verbetering met de door haar ontvangen gelden voor de bewoners van de locaties De Molenberg te Groenlo en Mariënhof te Lichtenvoorde financieel te ondersteunen.